Wat zijn de huisregels van Repair Café America

 

     Helaas zijn er ook wat huisregels:

 

    Dit klinkt allemaal heel streng maar ons doel is uw bezoek zo gemoedelijk mogelijk te maken, wat eigenlijk bijna altijd vanzelf gaat.
    Maar toch moeten we ze even benoemen om geen misverstanden te veroorzaken.

 • De activiteiten in het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.
 • Reparaties worden zo veel mogelijk samen uitgevoerd waarbij bezoeker en reparateur samen het reparatieproces volgen en waar mogelijk uitvoeren.
 • Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten in het Repair Café.
 • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
 • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, onderdelen en dergelijke dient apart betaald te worden.
 • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
 • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
 • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
 • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 • De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.
 • Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.
 • De organisatoren en reparateurs behouden zich het recht om in sommige gevallen af te wijken van bovenstaande regels, bijvoorbeeld door inname van een niet te repareren voorwerp om te gebruiken voor onderdelen.